Bramka LAN / WLAN BiSecur z aplikacją na smartfona

Bramka LAN/WLAN Hörmann BiSecur umożliwia wygodne sterowanie napędami do bramy garażowej i bramy wjazdowej, drzwiami zewnętrznymi* i innymi urządzeniami za pomocą smartfona lub tabletu. Dodatkowo w aplikacji wyświetlane jest położenie bramy garażowej i wjazdowej z napędem oraz stan zaryglowania drzwi zewnętrznych*.

Komfortowe sterowanie z domu

Za pomocą intuicyjnej aplikacji BiSecur zainstalowanej
na smartfonie lub tablecie można teraz sterować bramą garażową, bramą wjazdową i drzwiami zewnętrznymi oraz monitorować ich status z każdego miejsca w zasięgu sieci domowej. Wystarczy po prostu ustawić połączenie przez sieć WLAN.

Przez Internet z każdego miejsca na świecie

Z tej samej możliwości komfortowego sterowania można też korzystać w sposób mobilny, przebywając poza domem. W tym celu wystarczy zarejestrować bramkę i smartfon lub tablet w Internecie na stronie www.bisecur-home.com, aby aktywować swój osobisty dostęp. Następnie wszystkie funkcje można obsługiwać mobilnie przez połączenie internetowe na smartfonie lub tablecie z aplikacją BiSecur.

Łatwa instalacja, szybka konfiguracja

Bramkę LAN/WLAN łączy się z routerem kablem sieciowym lub przez sieć bezprzewodową. Konfiguracja poszczególnych urządzeń wyposażonych w odbiornik radiowy Hörmann odbywa się za pomocą aplikacji BiSecur na smartfonie lub tablecie.

Krok po kroku program pomaga przeprowadzić konfigurację jednego lub kilku napędów oraz ewentualnych innych podłączonych urządzeń.